سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ملیـحـــــــــــــــــــــــــــانه

آقازادهعملیات ماووت، برون مرزی بود و احتمال اسارت زیاد بود.گفتیم اگر پسر رئیس جمهور اسیر شود دشمن حسابی سوء استفاده تبلیغاتی می کند.تصمیم گرفتیم منصرفش کنیم اما فایده ای نداشت.
یکی پیشنهاد داد چون بدون عینک نمی بیند،پس...
کسی مامور شد و یواشکی!دسته های عینکش را شکست.موقع عملیات،دیدیم باز آن جلو ایستاده است!جای دسته های عینک از نخ استفاده کرده بود!حق داشت،بچه ی همان پدری بود که بی اعتنا به پست و مقام،در اوج خطر به قلب دشمن می زد و مثل شیر مقابلشان می ایستاد.
سردار فضلی
کتاب خاطرات سبز،ص138
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.بررسی آسیب‌شناسانه معضلی به نام «آقازادگی»
2.فهرست بدترین آقازاده‏های جهان
3.زندگی نامه رهبر عزیز امام خامنه حفظه الله
4. سال 59 به یکی از اساتید یهودی آلمان گفتم «استاد! چرا رسانه‌های شما نمی‌گویند امام خمینی؟». خنده‌ای کرد و گفت «آخر ما بعضی چیزها را متوجه شدیم!». کیف‌اش را باز کرد و یک کتاب درآورد. ترجمه‌ی آلمانی کتاب «ولایت فقیه» امام بود. گفت «آقای خمینی یک تئوری جهانی دارد. وقتی ما بگوییم "امام"، ایشان بین کشورهای دنیا شاخص می‌شود. چون کلمه‌ی "امام" قابل ترجمه نیست.ولی وقتی بگوییم "رهبر"، این کلمه در فرهنگ غرب بار منفی دارد. دیگر ما ایشان را کنار استالین و موسیلینی و هیتلر قرار می‌دهیم. کلمه‌ی "رهبر" به نفع ما و کلمه‌ی "امام" به نفع آقای خمینی است. از طرف دیگر اگر ایشان یک جایگاه دینی دارد، ما به ایشان می‌گوییم "آیت‌الله"، اما "امام" یک بار معنوی دارد! از طرفی ایشان آن طور می‌شود امام امت اسلامی که مسلمان‌های دنیا را دور خودش جمع بکند!». حالا چراباید بگوییم امام خامنه ای؟