سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ملیـحـــــــــــــــــــــــــــانه

تعرض از تاثیرات بی حجابی است

 

ای پیامبر(گرامی)،به زنان و دختران خود و زنان مومنان بگو
که خویشتن را به جلباب(چادر)فروپوشند،
که این کار برای اینکه آنها شناخته شوند و
تا از تعرض و جسارت آزار نکشند،بر آنان بسیار بهتر است
و خدا آمرزنده ی مهربان است.(1)

برای افطار مهمان داشتیم و باید هرچه زودتر به خونه بر می گشتم .نیم ساعت به اذان مغرب باقی مونده بود که از نمایشگاه قرآن خسته و کوفته آمدم بیرون.
سریع به سمت مترو حرکت کردم.وقتی به یکی از میدان های نزدیک خانه مان رسیدم اذان می گفتن.با دیدن صف کیلومتری اتوبوس به سمت ایستگاه تاکسی ها حرکت کردم.وای ماشین نبود!
کنار خیابان منتظر بودم و ماشین هایی که برای رسیدن به افطار با سرعت نور حرکت می کردن  و ارزش جان شون از به افطار رسیدن کمتر بود رو نگاه می کردم.
یک خانمی هم کنار من منتظر ماشین ایستاد...احساس کردم نگرانه، با انگشت مدام با بند کیفش بازی می کرد...
سر و وضع نا مناسبی داشت،یک مانتوی خیلی کوتاه کرم با یک شال کوتاه بنفش!موهاش رو به شیوه ی شگفت انگیزی(نمی دونم چطوری)روی آسمون نگه داشته بود!آرایش غلیظی داشت و یک کفش فکر کنم پاشنه ده سانت پاش بود!همین طور متحیر نگاهش می کردم و از طرفی هم منتظرتاکسی بودم که با صدای آن خانم به خودم آمدم.
وقتی به طرفش برگشتم گفت:خانم ببخشید شما مسیرتون از این سمته؟می خواید با تاکسی برید؟
من که هنوز محو سر و وضعش بودم ، با تعجب نگاه کردم و در جواب سوالش گفتم:بله!چطور؟
گفت: می تونم منم با شما بیام؟
گفتم: با من؟
از تعجب داشتم شاخ در می آوردم! متوجه تعجبم شد و خودش ادامه داد...
الان شب شده من می ترسم تنهایی سوار ماشین بشم اگه با شما بیام خیالم راحت تره.
گفتم :خواهش می کنم.خوشحال میشم توی راه تنها نباشم...
تاکسی که آمد با هم سوار شدیم.خیلی دلم می خواست یکم باهاش صحبت کنم اما انقدر برام عجیب بود که چنین با آدمی با این سر و وضع از سوار تاکسی شدن آن هم در شلوغی موقع اذان ِ وسط شهر می ترسه نتونستم زیاد صحبت کنم.
همش با خودم می گفتم:اگه از این مورد توجه بودن می ترسه چرا این طوری آمده بیرون؟اگه مورد توجه بودن رو دوست داره و  اینطوری راحته پس این همه ترس برای چیه؟مگه مجبور بوده با این وضع بیاد که این همه استرس و فشار روانی رو تحمل کنه؟
خیلی فکر کردم اما به نتیجه ای نرسیده ام هنوز...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ته نوشت:
1.سوره احزاب.آیه59
2.رهبر عزیزمان حضرت آیت الله خامنه ای :
زن را آزاد می کنند تا بیشتر خود نمایی کند،تا بیشتر صحنه را برای بهره برداری های نا مشروع مرد آماده کند...این در واقع آزادی مردان هرزه برای تمتع از زن است.