سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ملیـحـــــــــــــــــــــــــــانه

روش کنترل میر حسین موسوی

چند روز پیش یک استادی برای پاسخگویی به سوالات سیاسی آمده بودند،یکی از دوستان از ایشون این سوال رو پرسیدند که: با توجه سوابق درخشان! آقای میر حسین موسوی چرا ایشون هم چنان شغل دولتی دارند؟
استاد در جواب سوال شون این حکایت رو نقل کردند که بسیار جالب بود:
گفتند یک روز یک آقایی از روستایی می گذشته برای خوندن نماز به مسجد آن روستا میره.
داخل مسجد که میشه می بینه مردم به صف ایستادن و روحانی مسجد صف آخر ایستاده! و یک شخصی که معمم نیست جلو ایستاده و داره نماز رو میخونه!
خیلی تعجب میکنه اما به خاطر جمعیتی که نمازگزار بودن اقتدا میکنه به آن امام جماعت .
 بعد از نماز می بینه که امام جماعت انگشت هاش هم قطع شده است !دیگه تعجبش بیشتر میشه و از مردم سوال میکنه که چرا انگشت های امام جماعت تون رو قطع کردن؟
میگن که چون سرقت کرده!
می پرسه:پس چرا  ایستاده جلو؟چرا روحانی روستاتون به جاش نماز نمی خونه؟
گفتند:گفتیم بایسته جلو که کفش هامون رو نبره!