سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ملیـحـــــــــــــــــــــــــــانه

زن و رسانه های غربی

رسانه ها انتقال اخبار و اطلاعات،آموزش مردم ،پر کردن اوقات فراغتشان،تعامل و تضارب افکار را بر عهده دارند.
مسئولیت رسانه های دیداری،شنیداری،نوشتاری زنده نگه داشتن سنتها و باورهای دینی و ملی آن کشور است.
در اصل رسانه های جمعی نگهبان هویت دینی و ملی آن کشور محسوب میشوند.موظفند به تبلیغ و ترویج هویت دینی و ملی پرداخته و در جهت تثبیت آن کوشا باشند.
در مقابل تهاجم به فرهنگ باید به تثبیت هویت افراد جامعه بپردازند.در این شرایط تمام افراد توقع دارند که کتاب،سینما،رادیو و تلوزیون و...آنها را در جهت پایبندی به سنتها و باورهای دینی و ملی خود یاری کنند.
در اصل رسانه ها نقش تعیین کننده ای در شکل گیری خط فکری افراد دارند.رسانه ها در صورت به وجود امدن بحران باید پشتیبان مردم و خواسته ها و عقایدشان باشند و صادقانه واقعیتها را بیان کنند.وجود صداقت در رسانه های جمعی باعث میشود مردم سنتها و باورها را راحتتر بپذیرند.
رسانه های جمعی منتقل کننده ی هنجارها و ارزشها هستند از این رو توجه به محتوای انها و سیاستگذاری آن حائز اهمیت است.
رسانه ها در اینجاد نگرش صحیح به نقش زن و چگونگی قرار گرفتن دو جنس مخالف در کنار هم و ایجاد مرز مشخص بین این دو،توجه درست به نیازهای حقیقی و فطری زنان تاثیر بسزایی دارند.
به عنوان مثال رسانه های غربی زن و نقش او را در اجتماع چیزی دور از واقعیت به تصویر کشیده اند.بیشتر توجه به نقش جنسی زنان دارند.آنها برای رسیدن به اهداف استکباری خود و مسلط شدن بر تمام ملتها زن را وسیله قرار داده اند!
هدفشان سوق دادن جوامع به سمت شهوت رانی و دین زدایی است.زن ابزاریست که آنها را در رسیدن به برنامه های از پیش تعیین شده و سازماندهی شده شان یاری میدهد به همین دلیل نباید زنان نسبت به این موضوع بی توجه باشند.
غربی ها در رسانه هایشان با شعار آزادی زنان و طرفدار حقوق زن بودن نه تنها هویت زن را از او گرفته اند و عریان و بی ارزش نشانش میدهند بلکه به این طریق جمع کثیری از مردان را نیز از معنویت و انسانیت دور میکنند.
وقتی از زنان در تبلیغاتشان،در عرصه ی موسیقی،در عرصه ی سینما و...استفاده میکنند تا میزان بهره برداری اقتصادیشان افزایش یابد یا اینکه زنان را به عرصه ی اجتماع و بازار کار برده تا در ازاری پرداخت پول کمتر از انها کار بیشتری بکشند آیا این زنده نگه داشتن ارزشهای دینی و ملی شان است؟
اگر این چنین است چرا این تحولات فقط در چند سال گذشته به چشم میخورد!در صورتیکه قبل از این زنان غربی از کمترین حقوق انسانی هم محروم بوده اند.تاریخشان نشانگر چنین واقعیتست.
رسانه های غربی با برداشتن حریم بین زن و مرد،معنویت را از بین برده باعث متزلزل شدن بنیان خانواده شده اند در جوامع غربی خانواده مرکزیت خود را از دست داده است.به این دلیل اصول اخلاقی و انسانی از بین میرود و نسلی بی دین ، بی فرهنگ و لاابالیگر که فقط پیرو خواسته های نفسانی و شهوانی خود هستند تربیت میکند.
کشورهای غربی با توجه به پیشرفتهای بسیار ٍ علمی تا کنون نتوانسته اند تعریف درستی از جایگاه زن ارائه داده و مطابق آن توسط رسانه هایشان الگو سازی کنند.
به جهت نبودن تعریف درست از هر جایگاه است که جامعه دچار کندروی،تند روی و کجروی میشود که در نتیجه آرامش روانی جامعه از بین میرود.
جوانان بیشتر از دیگر قشرهای جامعه تحت تاثیر رسانه ها قرار میگیرند آنها هنگام روبرو شدن با محصولات فرهنگی ،فیلمهای سینمایی،موسیقی و ... دیدن تصاویر مخدوش از زن و وضعیت جسمانی اش که توسط رسانه های جمعی غرب مورد تبلیغ قرار میگیرد منجر به صدمات غیر قابل جبران از جمله برخوردار نبود از سلامت و بهداشت جنسی میشوند.

از این رو ما باید شاهد آمار وحشتناک جراحی های پلاستیک برای تغییر شرایط جمسانی و ظاهرا رسیدن به شرایط مطلوب و بدست اوردن زیبایی های ظاهری باشیم که حتی ممکن است این افراد سلامت روحی و جسمی شان را از دست بدهند.و این تنها به خاطر الگو دهی نادرست رسانه های غربی است.
به تصویر کشیدن زن در رسانه های غربی به منظور سوء استفاده جنسی و استفاده از بدن زن به عنوان یک شی ء جنسی است.
آیا احیا حقوق از دست رفته زن بدینگونه است؟
آیا این وظیفه ی رسانه های جمعی است؟
آیا رسانه های غربی نباید به جهانیان پاسخگو باشند؟


تعرض از تاثیرات بی حجابی است

 

ای پیامبر(گرامی)،به زنان و دختران خود و زنان مومنان بگو
که خویشتن را به جلباب(چادر)فروپوشند،
که این کار برای اینکه آنها شناخته شوند و
تا از تعرض و جسارت آزار نکشند،بر آنان بسیار بهتر است
و خدا آمرزنده ی مهربان است.(1)

برای افطار مهمان داشتیم و باید هرچه زودتر به خونه بر می گشتم .نیم ساعت به اذان مغرب باقی مونده بود که از نمایشگاه قرآن خسته و کوفته آمدم بیرون.
سریع به سمت مترو حرکت کردم.وقتی به یکی از میدان های نزدیک خانه مان رسیدم اذان می گفتن.با دیدن صف کیلومتری اتوبوس به سمت ایستگاه تاکسی ها حرکت کردم.وای ماشین نبود!
کنار خیابان منتظر بودم و ماشین هایی که برای رسیدن به افطار با سرعت نور حرکت می کردن  و ارزش جان شون از به افطار رسیدن کمتر بود رو نگاه می کردم.
یک خانمی هم کنار من منتظر ماشین ایستاد...احساس کردم نگرانه، با انگشت مدام با بند کیفش بازی می کرد...
سر و وضع نا مناسبی داشت،یک مانتوی خیلی کوتاه کرم با یک شال کوتاه بنفش!موهاش رو به شیوه ی شگفت انگیزی(نمی دونم چطوری)روی آسمون نگه داشته بود!آرایش غلیظی داشت و یک کفش فکر کنم پاشنه ده سانت پاش بود!همین طور متحیر نگاهش می کردم و از طرفی هم منتظرتاکسی بودم که با صدای آن خانم به خودم آمدم.
وقتی به طرفش برگشتم گفت:خانم ببخشید شما مسیرتون از این سمته؟می خواید با تاکسی برید؟
من که هنوز محو سر و وضعش بودم ، با تعجب نگاه کردم و در جواب سوالش گفتم:بله!چطور؟
گفت: می تونم منم با شما بیام؟
گفتم: با من؟
از تعجب داشتم شاخ در می آوردم! متوجه تعجبم شد و خودش ادامه داد...
الان شب شده من می ترسم تنهایی سوار ماشین بشم اگه با شما بیام خیالم راحت تره.
گفتم :خواهش می کنم.خوشحال میشم توی راه تنها نباشم...
تاکسی که آمد با هم سوار شدیم.خیلی دلم می خواست یکم باهاش صحبت کنم اما انقدر برام عجیب بود که چنین با آدمی با این سر و وضع از سوار تاکسی شدن آن هم در شلوغی موقع اذان ِ وسط شهر می ترسه نتونستم زیاد صحبت کنم.
همش با خودم می گفتم:اگه از این مورد توجه بودن می ترسه چرا این طوری آمده بیرون؟اگه مورد توجه بودن رو دوست داره و  اینطوری راحته پس این همه ترس برای چیه؟مگه مجبور بوده با این وضع بیاد که این همه استرس و فشار روانی رو تحمل کنه؟
خیلی فکر کردم اما به نتیجه ای نرسیده ام هنوز...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ته نوشت:
1.سوره احزاب.آیه59
2.رهبر عزیزمان حضرت آیت الله خامنه ای :
زن را آزاد می کنند تا بیشتر خود نمایی کند،تا بیشتر صحنه را برای بهره برداری های نا مشروع مرد آماده کند...این در واقع آزادی مردان هرزه برای تمتع از زن است.